top of page

KOMUNIDAD

Sinusuportahan ng KITA ang mga sumusunod na pagsusumikap sa pamayanan:

LOKAL NA Suporta

Nyawang

Hep Libre ang Hawaiʻi

      Ang KITA LLC ay nagbigay ng mga serbisyo para sa madiskarteng pro-bono para sa koalisyon ng lokal, pambansa, at pandaigdigan na kasosyo na nakatuon sa pagtaas ng kamalayan ng viral hepatitis at pag-access sa pangangalaga sa buong Hawaii. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang http://www.hepfreehawaii.org/ .

Nyawang

Kapansanan: IN (dating US Business Leadership Network)

Nyawang

      Ang KITA LLC ay isang kasapi sa charter ng nabuhay na muli na kabanata ng kaakibat ng Hawai'i sa Oʻahu. Kapansanan: Ang IN ay isang pambansang kooperasyong hindi pangkalakal ng mga tagapag-empleyo at mga negosyong nagtatrabaho upang madagdagan ang pagkakaiba-iba at isama sa lugar ng trabaho sa pamamagitan ng mapagkumpitensyang pagtatrabaho ng mga taong may kapansanan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang https://disabilityin.org/ .

GLOBAL SUPPORT

Kami ay isang Negosyo Para sa kabutihan.

Nyawang

Bilang isang B1G1 Business For Good, isinasama namin ang layunin at kahulugan sa aming negosyo sa pamamagitan ng pagbibigay.

Sama-sama, gumagawa kami ng malalaking pagkakaiba sa mundo sa pamamagitan ng paggawa ng ginagawa araw-araw.

Narito ang ilan sa mga paraan na ibabalik namin:

Kami ay isang Negosyo Para sa kabutihan.

Nyawang

Bilang isang B1G1 Business For Good, isinasama namin ang layunin at kahulugan sa aming negosyo sa pamamagitan ng pagbibigay.

Sama-sama, gumagawa kami ng malalaking pagkakaiba sa mundo sa pamamagitan ng paggawa ng ginagawa araw-araw.

Narito ang ilan sa mga paraan na ibabalik namin:

World map

   Create a World Full of Giving with Us.

For every transaction you made with us, an impact is being created. If you are a business, you can make a difference today too. Join the B1G1: Business for Good movement. Please enter code BM14219 when signing up.

Know a nonprofit with a worthy cause? Please visit B1G1 Giving | Creating a World Full of Giving

bottom of page