top of page

TUNGKOL SA ATIN

MISYON

Ang KITA ay itinatag sa paligid ng mga sumusunod na pangunahing halaga. Hinihiling namin sa lahat na kasangkot sa aming samahan (mga kasosyo, empleyado, kliyente, vendor, atbp.) Na magsanay ng mga halagang ito sa amin:

  • Kabaitan / Kabaitan. Kami ay may isang malalim na pagmamahal para sa aming pamayanan at kinikilala ang kahalagahan ng mga lokal na halaga sa mga tao at mga organisasyong pinaglilingkuran namin. Nagsusumikap kaming kumilos sa isang magalang na paraan na parehong naaangkop sa kultura at nakakatugon sa mga pangangailangan ng bawat indibidwal na kliyente.

  • Kaalaman / Kaalaman. Nagsusumikap kaming maghanap at ibahagi ang kaalaman na sumusulong at sumusuporta sa hanay ng kasanayan at propesyonal na pag-unlad ng lahat ng aming shareholder. Hawak namin ang "isang malalim na paggalang sa mga halagang intelektwal" * na kinikilala at ipinagdiriwang ang maraming mga paraan na natututo ang mga tao. *

  • Pagkamatuwid / Kabutihan. Pinangangako naming mabuhay nang matuwid sa pamamagitan ng "pagbibigay ng ating sarili na magturo sa isang kamalayan sa lipunan na humihimok sa pagkilos." * Isinusulong namin ang katarungan sa lipunan at lugar ng trabaho at hinahangad naming bigyang kapangyarihan ang aming pamayanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga serbisyo sa isang ligtas, hindi mapanghusga na kapaligiran sa lahat ng mga indibidwal na sanayin

  • Pangangalaga / Alaga. May posibilidad kami sa mga pangangailangan ng iba sa pamamagitan ng pagbibigay ng huwarang serbisyo sa customer sa lahat ng aming shareholder. Bumabalik kami sa aming pamayanan sa pamamagitan ng pagtulong na burahin ang mga hadlang sa pag-aaral at pagtatrabaho ng mga nabawalang populasyon.

  • Pakikipagtulungan / Pakikipagtulungan. Makikipagtulungan kami sa aming mga kliyente upang makahanap ng mga solusyon sa pagsasanay na gumagana para sa kanila. Pinahahalagahan namin ang aming pakikipagsosyo at alam na hindi namin makakamit ang aming mga layunin nang hindi nakikipagtulungan sa aming mga kasosyo sa komunidad.

  • Responsibilidad / Responsibilidad. Kami ay responsable para sa aming mga aksyon at nagtatrabaho upang mapanatili ang positibong mga relasyon habang sumusunod sa aming pangunahing mga halaga. Kapag nagkamali tayo, gagawin natin ang makakaya upang maayos ang mga bagay.

 

* Si Gwen ay pinag-aralan sa Stuart Country Day School ng Sacred Heart , at hanggang ngayon ay sinusubukan niyang ipamuhay ang kanyang buhay alinsunod sa limang layunin ng Sacred Heart.

bottom of page